Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam

Tác giả: coaynoiĐăng ngày: 11/04/2019Lần cập nhập cuối: 10/06/2020

Tại các buổi giao lưu ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… ngoài việc tặng hàng nghìn cuốn sách quý như “Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách”, các người đẹp Hoa hậu – Á hậu đã chiếm được tình cảm khi có những câu nói khơi gợi khát vọng lớn vươn lên của hàng triệu bạn trẻ.

Các người đẹp hoa hậu cho thấy, theo đuổi khát vọng, đam mê không nhất thiết là việc chúng ta phải băng qua những thử thách lớn lao mà đó có thể chỉ là hành trình vượt qua chính mình.

Một số câu nói đã được nhiều bạn trẻ lưu lại:

Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 1
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 2
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 3
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 4
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 5
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 6
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 7
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 8
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 9
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 10
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 11
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 12
Câu nói khơi gợi khát vọng giới trẻ của Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng Việt Nam - 13

Hà Tùng Long

Ảnh: Tô Thanh Tân